logo mahkamah agung website ramah difableooo


Jurusita dan Jurusita Pengganti
     
Nama : KURNIA IMAM RISNANDAR, SH., MH
Pendidikan : Strata II
Golongan : 0
Jabatan : Jurusita
Informasi Umum

     
Nama : IRWAN MAULANA, SH
Pendidikan : Strata I
Golongan : III/b
Jabatan : Jurusita
Informasi Umum

     
Nama : UMI INDAH HASTUTI, SE
Pendidikan : Strata I
Golongan : III/c
Jabatan : Jurusita Pengganti
Informasi Umum

     
Nama : R.M ROZHANDY EKA PUTRA, SH
Pendidikan : Strata I
Golongan : III/b
Jabatan : Jurusita Pengganti
Informasi Umum

     
Nama : YOHANSYAH MARUANAYA, SH
Pendidikan : Strata I
Golongan : III/b
Jabatan : Jurusita Pengganti
Informasi Umum

     
Nama : SUHERMAN, SH., MH
Pendidikan : Strata I
Golongan : III/a
Jabatan : Jurusita Pengganti
Informasi Umum

     
Nama : AVRINA DETA PARDINA, A.Md
Pendidikan : Strata I
Golongan : III/a
Jabatan : Jurusita Pengganti
Informasi Umum

     
Nama : VICTORIA DEVI VALEANDRE, SH
Pendidikan : Strata I
Golongan : III/a
Jabatan : Jurusita Pengganti
Informasi Umum

     
Nama : INSAN KAMIL, SH
Pendidikan : Strata I
Golongan : III/a
Jabatan : Jurusita Pengganti
Informasi Umum

     
Nama : MOHAMMAD MARDIANSYAH, SH
Pendidikan : Strata I
Golongan : III/a
Jabatan : Jurusita Pengganti
Informasi Umum