• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri diklasifikasi dalam 4 (empat) kelas, terdiri atas :

 1. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus;
 2. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A;
 3. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B; dan
 4. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II.

Pengadilan Negeri Depok sebagai Pengadilan Negeri Kelas IB, memiliki Kepaniteraan yang terdiri atas :

 1. Panitera Muda Perdata;
 2. Panitera Muda Pidana;
 3. Panitera Muda Hukum.


Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing Kepaniteraan dijelaskan sebagai berikut :

I. Panitera Muda Perdata`

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.
Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

 1. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
 2. pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
 3. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
 4. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
 5. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
 6. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
 7. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
 8. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
 9. pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
 10. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
 11. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
 12. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
 13. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
 14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

 
II. Panitera Muda Pidana

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.
Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

 1. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
 2. pelaksanaan registrasi perkara pidana;
 3. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
 4. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
 5. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
 6. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
 7. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
 8. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
 9. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
 10. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
 11. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
 12. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
 13. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
 14. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
 15. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
 16. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
 17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.


III. Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas yang sesuai dengan fungsinya, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

 1. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
 2. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
 3. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
 4. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
 5. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
 6. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
 7. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, dan;
 8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.